Mesto Zlaté Moravce pokračuje v márnotratnej tradícii

Autor: Marta Balážová | 28.9.2017 o 14:24 | (upravené 29.9.2017 o 12:24) Karma článku: 3,46 | Prečítané:  758x

…v tradícii nehospodárneho  nakladania so svojím majetkom – budovou bývalého Mestského  národného výboru na Bernolákovaj ulici 22

Primátor mesta predkladá návrh uznesenia na  mimosúdne urovnanie sporu medzi STELLA DSS a Mestom Zlaté Moravce nasledovne :

http://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=870216

Mesto Zlaté Moravce uhradí STELLA DSS n. o. so sídlom Bernolákova 22, sumu v celkovej výške 12.000 Eur.

Mesto Zlaté Moravce a STELLA DSS n.o.ukončia nájomný vzťah zo dňa 27.11.2009 v znení jej dodatkov formou dohody,

STELLA DSS n. o. protokolárne vráti budovu Mestu Zlaté Moravce a ukončí súdne konanie.”

Pre úplnosť informácií uvádzam, že v tejto súvislosti na Okresnom súde Nitra prebiehajú nasledovné dva súdne spory:

- STELLA / Mesto Zlaté Moravce, o neplatnosti výpovede, ktorú zaslalo Mesto Zlaté Moravce dňa 13.6.2014

 - Mesto Zlaté Moravce / STELLA o návrhu na vypratanie nehnuteľnosti.

Zopár faktov

Dňa 24.6.2009 uzatvorili Zlaté Moravce zmluvu, na základe ktorej sa Mesto Zlaté Moravce zaviazalo uzatvoriť do 31.12.2009 nájomnú zmluvu na budovu bývalého MsNV na ulici Bernolákova č.22 v Zlatých Moravciach na obdobie 5 rokov, do 31.12.2014 s nájomným vo výške 13 277,56 eur ročne.  Čo sa následne aj zrealizovalo.

Dňa 15.2.2010 bol medzi Mestom Zlaté Moravce a DSS uzatvorený dodatok č.1 k zmluve, na základe ktorého došlo k " zmene označenia nájomcu" na „ STELLA - Domov sociálnych služieb (DSS)“ a 7.4.2010 došlo k zmene doby nájmu a to do 31.12.2019.

Dňa 25.2.2011 mesto Zlaté Moravce podalo výpoveď nájomnej zmluvy z dôvodu neuhradenia nájomného, ktorú jomca STELLA DSS na súde napadol, proces vyhral, a teda nájomný vzťah naďalej trval...

avšak v období od 01.04.2011 do 30.06.2014 bolo nájomcovi znemožnené užívanie nehnuteľnosti zo strany mesta, v dôsledku čoho nebol povinný platiť nájomné. Štatutárom mesta bol v tom období  Ing. P. Lednár.

Dňa 13.6.2014 zaslalo mesto Zlaté Moravce nájomcovi ďalšiu výpoveď a zároveň aj návrh  na vypratanie nehnuteľnosti…

STELLA DSS opätovne napadol výpoveď, súd doposiaľ nerozhodol, teda nájomná zmluva ešte stále platí, Stella užíva budovu a nájomcovi ostáva teda aj povinnosť platiť nájomné.

Na základe toho STELLA DSS  požiadala mesto Zlaté Moravce dňa 24.6.2014 o zníženie nájomného na 1 Eur na obdobie od 1.7.2014 do 30.6.2016 a vrátenie kľúčov od budovy.

25.6.2014 poslanci bývalého MsZ schválili zníženie nájomného pre STELLA DSS od 1.7.2014 do 30.6.2016 na 1 Euro. Toto uznesenie primátor Lednár nepodpísal a preto platnosť tohto uznesenia dňa 14.8.2014 poslanci potvrdili  3/5 väčšinou všetkých poslancov (Uznesenie č.811/2014) .

Mesto Zlaté Moravce však níkdy neschválilo dodatok k nájomnej zmluve, ktorý by výšku nájomného takto upravoval.

Dňa 1.7.2014 došlo k vráteniu kľúčov budovy, STELLA DSS sa tým umožnilo právo užívať budovu ale, opakujem, i povinnosť platiť nájomné.

1.5.2016 však žiadala Stella DSS opäť zníženie nájomného na 1 euro a to z dôvodu devastácie budovy, ktorú ale noví poslanci MsZ neschválili.. .

Prehľad platieb:

Od 1.1.2010 do 31.12.2010 - 13 277,56 Eur - predpísané nájomné

Od 1.1.2011 do 31.3.2011 - 3 319,39 Eur – alikvotná časť predpísaného nájomného

Od 01.04.2011 do 30.06.2014 – 0 Eur, pretože nájomcovi bolo znemožnené užívanie predmetu nájmu a nemal od neho kľúče,

Od 1.7.2014 do 31.12.2014 – 6 638,78 Eur – alikvotná časť pred. Nájomného

Od 01.01.2015 do 31.12.2015 – 13 277,56 Eur – predpísané nájomné

Od 01.01.2016 do 31.12.2016 – 13 277,56 Eur – predpísané nájomné

Od 01.01.2017 do 31.12.2017 – 13 277,56 Eur - predpísané nájomné, ak nedôjde k mimosúdnej dohode

Uhradené celkom k dnešnému dňu: 36 Eur

Tieto informácie sú uvedené v dôvodovej správe  k predmetnému uzneseniu pre poslancov MsZ link:   http://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=870216

Nikde ani zmienka o tom, ako sa mesto dopracovalo k sume 12 000 eur. Vraj ju navrhla Stella DSSa primátor predkladá návrh  na uznesenie…

TU  treba povedať, že žiadny súd nerozhodol o vyplatení sumy 12 000,-eur pre Stellu DSS ako si mysleli občania mesta..

 Rekapitulácia

Takže podľa tohto návrhu má mesto ZM zaplatiť Stella DSS dokonca ešte aj sumu 12 000,- eur ( požaduje Stella DSS)

Ak k tomu prirátame dlžnú sumu vzniknutú neplatením nájmu mestu ZM vo výške 63 068,14 eura, dostávame výslednú sumu 75 068,14 eura,  ktorou ZM financujú Stellu.

K navrhovanému uzneseniu som čakala aj vyjadrenie kontrolórky mesta Esterkovej ktorá 26.10.2016 vypracovala Správu o výsledku kontroly : Hospodárnosť nakladania s nehnuteľným  majetkom vo vlastníctve mesta Zlaté Moravce vo veci prenájmu budovy bývalého MsNV na ul. Bernolákovej  č.22

http://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=764252

Kontrolórka mesta v  závere konštatovala, že  mesto nakladalo s budovou od 1.7.2009 po súčasnosť nehospodárne (teda do 26.10.2016, kedy kontrolu ukončila).

Podľa mňa by vyplatením sumy 12 000 eur  Stelle DSS a  odpustením nájmu  mesto Zlaté Moravce  len pokračovalo v nehospodárnom nakladaní s uvedeným majetkom .

Ako poslanec MsZ  rozhodnutia v tomto zmysle nebudem nikdy podporovať a aj predloženie uznesenia na rokovanie MsZ považujem za nevhodné,  priamo nezodpovedné.

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Kocian: Funkcionári mi dávali odporúčania, kto má hrať. Mali však smolu

Žilinská cesta je normálna, tvrdí Kocian.

Stĺpček Petra Fukatscha

Kozák im odkázal, skúste to isté vo Vigu alebo v Miláne

Mal tri možnosti – nič nevidí, vyhodí hráčov alebo odíde.


Už ste čítali?