Zlaté Moravce... a tentoraz budova Požiarnej zbrojnice v Chyzerovciach

Autor: Marta Balážová | 25.4.2018 o 20:31 | Karma článku: 2,18 | Prečítané:  805x

...zamyslenie poslanca nad predkladanými materiálmi na rokovanie MsZ  z hľadiska efektivity vynakladania finančných prostriedkov....

 

Ide o nasledovné predložené materiály

Materiál  č.12-35MZ-2018 s názvom

Návrh na predloženie Žiadosti o dotáciu v súlade s Výzvou č. VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na projekt ,,Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v meste Zlaté Moravce“

Link https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=958294

V dôvodovej správe sa dočítame, že citujem :“je cieľom Mesta Zlaté Moravce rekonštruovať a modernizovať (vrátane stavebných úprav a materiálu) budovu pre účely hasičskej zbrojnice v súlade s požiadavkami poskytovateľa pomoci. Budova, ktorá bude slúžiť pre účely hasičskej zbrojnice Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru Chyzerovce sa nachádza na Chyzeroveckej ulici, súpisné číslo 202, na parcele č. 4551, zapísaná na liste vlastníctva č.4662. Vzhľadom na nevyhovujúci stav budovy – najmä strechy a obvodového plášťa sú navrhnuté stavebné práce na zvýšenie energetickej účinnosti budovy (výmena okien za plastové, vybudovanie nového hygienického zázemia – toalety a sprchy, vytvorenie kuchyne, šatne, modernizácia elektroinštalácie, rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, zateplenie strechy a obvodového plášťa). Projekt je rozdelený na niekoľko častí a jeho realizácia je plánovaná etapovite počas časového horizontu niekoľkých rokov. V predkladanom projekte požaduje Mesto Zlaté Moravce ako žiadateľ dotáciu v maximálnej výške 30 000 EUR na realizáciu prvej etapy projektu.“

Na pripomenutie MsZ schválilo  Uznesením MsZ č 613/2017 27.4.2017 v minulom roku použitie 2500 eur z  Fondu rozvoja bývania  na vypracovanie PD na obnovu Požiarnej zbrojnice Chyzerovce- jednalo sa o starú budovu PZ v tejto mestskej časti . Celkové náklady na prestavbu rekonštrukciu vraj boli do 100 000 eur.

Ale čuduj sa svete, napriek tomu mesto teraz navrhuje umiestnenie PZ  do inej budovy…    Budovy, ktorá nepatrí mestu ZM a preto

primátor mesta prenajíma túto budovu bývalej osobitnej školy  28.3.2018 na tri roky, čo môže urobiť a aj urobil bez súhlasu MsZ…

A Máme tu materiál  č. 30-35MZ-2018 a názvom

Návrh Mesta Zlaté Moravce na odkúpenie budovy bývalej osobitnej školy na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach od štátu, v ktorom  mesto navrhuje odkúpenie budovy a žiada poslancov schváliť prevod tejto nehnuteľnosti….

Link https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=958354

Citujem z dôvodovej správy:“ Mesto Zlaté Moravce, má záujem odkúpiť od štátu budovu bývalej osobitnej školy na Chyzeroveckej ulici v Zlatých Moravciach, ktorú potrebuje na zriadenie sídla Dobrovoľného hasičského zboru v Meste Zlaté Moravce. Budovu vlastní Slovenská republika a má ju v správe Spojená škola, J. Kráľa 39, Zlaté Moravce a k samotnému odkúpeniu potrebuje súhlas mestského zastupiteľstva. Jedná sa o budovu OŠ súpisné číslo 202 postavenú na parcele C-KN číslo 4551 v k. ú. Zlaté Moravce. 

K uvedenému materiálu poskytol vysvetlenie prednosta úradu Ing. Marián Kováč, ktorý povedal, že predmetnú budovu bývalej osobitnej školy má teraz mesto v nájme a chce ju následne aj odkúpiť na zriadenie sídla Dobrovoľného hasičského zboru v meste Zlaté Moravce. Mesto sa uchádza o nenávratný finančný príspevok od štátu na zriadenie dobrovoľného hasičského zboru vo výške 30.000,-€, ktorý sa použije na zrekonštruovanie časti priestorov v tejto budove, nakoľko na zrekonštruovanie celej budovy do užívania schopného stavu bude potrebných cca 180.000,-€. Odkúpenie bude pravdepodobne možné za symbolickú cenu, nakoľko je budova v zlom stave. Štát dal vypracovať znalecký posudok na zistenie všeobecnej hodnoty budovy. Mesto vlastní pozemok pod budovou, pod dvorom a záhradou.   „

Takže si to zrekapitulujme

vypracovaná PD na rekonštrukciu starej požiarnej zbrojnice stála daňových poplatníkov mesta  2 500,0 eur. Prečo sa nerealizuje táto rekonštrukcia neviem, ako zvykol hovoriť občan mesta „vrabce čvirikajú“ že táto budova vraj nespĺňa požiadavky....,

Že by takúto vec nevedel projektant pri vypracovaní PD ?

Budem sa pýtať....

Mesto žiada poslancov o schválenie žiadosti o dotáciu , ktorú už zaslalo 29.3.2018.

Citujem z dôvodovej správy  k danému uzneseniu :“o Žiadosť o dotáciu bola podaná v termíne stanovenom na predkladanie žiadostí o dotáciu Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, t.j. v termíne do 06.04.2018. Projekt bol odposlaný dňa 29.03.2018.“

Tu je namieste ďalšia otázka - mesto pri podaní žiadosti musí mať k dispozícii PD na rekonštrukciu budovy (aktuálne na budovu osobitnej školy, ktorú mesto nevlastní , ale primátor ju prenajal) -  PD existuje, ale Zmluva o dielo na vypracovanie predmetnej PD nie je nikde zverejnená ani medzi objednávkami  ani medzi zmluvami (možno je len schovaná, aby sme ju nenašli... )

Je toto v súlade so zákonom, teda v súlade s rozpočtovými pravidlami?

Budem sa pýtať....

A ďalej mesto navrhuje odkúpenie budovy osobitnej školy....

mesto navrhuje odkúpenie budovy a žiada poslancov schváliť prevod tejto nehnuteľnosti, na rekonštrukciu je potrebných cca 180 000, eur uvádza prednosta mesta v dôvodovej správe. Neviem ako sa dopracoval k danej sume , keď PD vypracovaná defacto bez objednávky, bez zmluvy o dielo neobsahuje výkaz výmer …

Na rekonštrukciu môže mesto dostať maximálne 30 000 eur

A čo je naozaj do neba volajúce - budova bývalej osobitnej školy je hroznom technickom stave… takýchto budov v zlom technickom stave  má mesto Zlaté Moravce NEÚREKOM…

Namiesto rekonštrukcie niektorej z budov  mesta, mesto ide kupovať zdevastovanú budovu od štátu… viď foto … a následne ju po etapách rekonštruovať

A na rekonštrukciu budovy, chce vedenie vynaložiť  cca 180 000, 0 eur…( ak dostane dotáciu tak 150 000, 00 eur )

A PD na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v meste Zlaté Moravce vypracovaná projektantom Kováč  Architects s. r. o. Galanta má vraj v chyby, chybičky…(cenu neviem, keďže zmuva je dobre schovaná ?)

Je pravda, že PD má chyby ?

Budem sa pýtať...

Na záver pripomínam kolegom poslancom znenie sľubu , ktorý skladali pri nástupe do funkcie : "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.”

Takže v súlade s poslaneckým sľubom budem a chcem ochraňovať záujmy mesta, takže nebudem hlasovať za tieto návrhy, ktorými sa mrhá peniazmi nás daňových poplatníkov mesta.  …dúfam, že aj ostatní kolegovia poslanci  budú hlasovať rovnako…

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Autorská strana Michaely Terenzani

Premiér mohol spomenúť radšej USA ako Mongolsko, hovorí Billy Altansukh

Sedemsto mŕtvych na Slovensku by v Mongolsku považovali za katastrofu.

Kremeľ bojuje o Arktídu. Postaví mestá, letiská aj ropovody

Megaprojekt môže ohroziť klimatické ciele.


Už ste čítali?